info@srs.kiev.ua | +38 (044) 248-79-90

Лінгафонні лабораторії, комп’ютерні класи